Best
(+31) 06 51 90 3575
info@synergy.nl

Van Strategie tot Uitvoering

BUSINESS ALIGNEMENT
Het begint enkel en alleen bij het wijzigen van een Dienst of Product.

Het gaat meer om Business Alignement dan IT-Alignement alleen.
Het is de wijze waarop een partij in staat is om de dienstverlening aan te laten aansluiten op de identiteit, cultuur en kernwaarden van de opdrachtgever.

BUSINESS VERZOEK

F1 Pitstop als Metafoor

Het wereldrecord van een pitstop staat op 1.82 sec. Wij zien een Business verzoek als een pitstop in Formule 1. De “pitstop” moet zo efficient en zo snel mogelijk worden toegepast om de doelstelling te bereiken, winnen!  Iedere individu moet binnen zijnhaar eigen kaders de beste prestaties neer te zetten.

De tijd van de snelste pitstop wordt bepaalt door de “zwakste” schakel. Een pitstop ligt nu onder de 2 seconden, maar haal je één teamlid weg en je verliest de wedstrijd.

Een Business verzoek is hierin vergelijkbaar en nu denkt u, “Creeert dit niet onnodig veel overhead?”. Nee en wij leveren u zelfs het tegendeel!

SYNERGY SMART CONTROL

LET’S KEEP IT SIMPLE!

Als iemand vanuit de Business vraagt om een IT-Infrastructuur dan vragen wij; “Waar moet het allemaal aan voldoen?”

Synergy Smart Control is de meest complete enterprise requirements- en besluitvormings- platform oplossing. Het biedt ondersteuning en borgt uw keten besluitvormingsprocessen. Het is een “end to end process” gerichte applicatie, wat op basis van COBIT, TOGAF en ITIL ontworpen is.

IT Governance

Het omvat het beleid en definities van afdelingen , rollen en actoren met bijbehorende mandaat, kaders en verplichtingen.

Architectuur Principes

Architectuur principes zijn richtinggevende uitspraken voor essentiële beslissingen. Fundamentele statements bedoeld voor de realisatie van de op te stellen eisen.

Stakeholders

De IT Governance stelt dat iedere stakeholder vanuit zijn expertise en mandaat de requirements beoordeeld of opstelt op basis van de  Architectuur Principes.

PortfolioBoard

Portfoliobeheer is een proces om ervoor te zorgen dat uw organisatie of afdeling haar middelen besteedt aan het meest waardevolle werk.

Business verzoek

Het omvat de mechanismen die nodig zijn om het mandaat, kaders en verplichtingen van de leden in evenwicht te brengen, en hun primaire plicht om de welvaart en de levensvatbaarheid van de organisatie te  borgen of te verbeteren.

Intake

Het omvat de mechanismen die nodig zijn om het mandaat, kaders en verplichtingen van de leden in evenwicht te brengen, en hun primaire plicht om de welvaart en de levensvatbaarheid van de organisatie te  borgen of te verbeteren.

Papierloos vergaderen

Vergaderen waarbij de notulist niet meer hoeft te denken aan het versturen van de notulen. Het heeft de mogelijkheid om de actie en besluiten lijst te koppelen aan ieder gewenste agenda punt.

Programma van Eisen

Programma van eisen kunnen worden opgesteld en eventueel aan andere projecten worden gekoppeld. Export functie voor aanbestedingen wat bijdraagt aan een standaard format en hergebruik.

Persoonlijk Dashboard

Direct na het inloggen wordt de dashboard gepresenteerd. Afhankelijk van de rol word de dasboard volgens een template of naar smaak ingericht.

BUSINESS TRANSITIONS!

Binnen organisaties stapelen projecten en programma’s zich op, ontbreekt er een overzicht aan prioriteiten en de mogelijke onderlinge samenhang.

In een gemiddelde transitie is blijkbaar nog altijd onvoldoende aandacht voor de veranderkundige aspecten.

LEES MEER
HOE?

– Hoe zorg je er voor dat een verandertraject ook daadwerkelijk slaagt?
– Hoe noodzakelijk is de verandering?
– Hoe groot is het vermogen om de verandering door te voeren.
– hoe hoog is de bereidheid van de direct betrokkenen om de verandering door te voeren?
Onze veranderdiagnose helpt je antwoorden te vinden op deze vragen.

LEES MEER
ICT

Een IT-afdeling weet vaak op hoofdlijnen hoe de business werkt en welke systemen de bedrijfsvoering ondersteunen, maar het succes wordt juist bepaald door de details. Als de processen zijn geautomatiseerd maar informatiesystemen de feitelijke detailprocessen niet goed ondersteunen, zal de business blijven klagen over gebrekkige IT-functionaliteit.

LEES MEER

BESLUITVORMING

Herken u dit?

“Je komt als leidinggevende uit het zoveelste overleg. Je hebt veel mensen aan het woord gelaten, maar achteraf bekruipt je het gevoel: had ik niet iets doortastender moeten handelen? Wat hebben we nu eigenlijk besloten? De belangrijkste topics zijn weer door geschoven naar volgende week…”

Het proces is van essentieel belang!

Door aandacht te schenken aan de vorm van je besluitvorming, met duidelijke stappen en motivaties die tot een legitieme resultaat leiden, biedt mensen vertrouwen. De stakeholders begrijpen de motivatie in welke route er is genomen die naar het besluit leidde. 

Meer vertrouwen in het besluit betekend meer draagvlak!

Ieder proces heeft een eigenaar nodig!

De natuurlijke neiging van de meeste mensen is om direct op de inhoud te duiken zonder eerst een proces te ontwerpen. Het is daarom belangrijk dat iemand de touwtjes in handen neemt en expliciet naar alle betrokkenen communiceert over specifieke resultaten, stappen en rollen die kenmerkend zijn voor een betrouwbaar besluitvormingsproces.

Besluitenloosheid Herken jij dit ook?

“Je komt  uit het zoveelste overleg. Je hebt veel mensen aan het woord gelaten, maar achteraf bekruipt je het gevoel: had ik niet iets doortastender moeten handelen? Wat hebben we nu eigenlijk besloten? De belangrijkste topics zijn weer doorgeschoven naar een vervolg overleg.”

Betrek mensen voor hun deskundigheid!

Wanneer mensen gewend zijn aan een eerlijk en transparant proces zullen meer en meer mensen bereid zijn om besluiten aan anderen over te verlaten en erop te vertrouwen dat ze worden betrokken wanneer dat nodig is. Dit is vooral het geval wanneer de hele organisatiecultuur op transparantie is gericht. Productiviteit en empowerment stijgen met transparantie en duidelijkheid over de besluitvorming.

100%
Succes

Papierloos

Open Source

Cloud