KEEP IT SIMPLE

simple governance
with powerfull results

De letterlijke vertaling van governance is bestuur, beheersing en macht of de wijze van besturen (Koenen, 1997). Governance kan algemeen worden beschreven als ‘het uitvoeren van beleid, controle, macht, regels en principes van organisaties’ (Oxford Dictionary, 1974). Organisaties moeten in deze context beschouwd worden als een eorganiseerde groep mensen, zoals bedrijven en overheden.

GOVERNANCE

Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afl eggen ten behoeve van belanghebbenden.

READ MORE
GOVERNANCE

Governance is the practical application of processes and policies – especially those involving IT – towards meeting organizational goals. IT isn’t compliance, or security planning, or technology evaluation and adoption.

READ MORE
GOVERNANCE

Establishment of policies, and continuous monitoring of their proper implementation, by the members of the governing body of an organization. It includes the mechanisms required to balance the powers of the members (with the associated accountability), and their primary duty of enhancing the prosperity and viability of the organization. See also corporate governance.

READ MORE

Our Team

There are number of instructions to be followed at the time of refilling an inket cartridge. So whenever your printer ink runs dry you need to follow the below steps for inkjet cartridge refill.

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title