Son en Breugel
info@synergy.nl

COMMUNICATIE
Dat we dezelfde taal spreken wil nog niet zeggen dat we elkaar begrijpen. Het Latijnse woord communicare slaat terug op “iets gemeenschappelijk maken”.

GET STARTED
1. BEGRIPPENKADER

Voordat we van start gaan wordt er eerst een begrippenkader opgesteld, zodat toepassing van vakjargon gerelateerde termen en definities een gemeenschappelijk begrip binnen uw organisatie vormen.

3. FORMULEREN & DEFINIEREN

Rollen en Functies benoemen en definieren. Op deze manier worden de kaders bepaald en kunnen de besluitvormingen beter tot stand komen.

2. INVENTARISEREN

Welke producten en diensten worden er aangeboden en wat zijn de bijbehorende processen en procedures?  Wie zijn alle bijbehorende eigenaren? Binnen “Synergy Smart Control” vullen we deze aan binnen de Producten en Diensten Catalogis “PDC” module.

4. PREDEFINED BLOCKS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

So whenever your printer ink runs dry you need to follow the below steps for inkjet cartridge refill.

Planning to visit Las Vegas or any other vacational resort where casino

GET STARTED
RESPONSIVE DESIGN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

SUPER FEATURES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

DRAG AND DROP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad

PREDEFINED BLOCKS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad